• Jak vypadá pracovní trh v Česku, střední a východní Evropě? Vysvětluje Robert Blazyca
   

  Po kterých kandidátech firmy nejvíce prahnou? Proč dlouhodobě nefunguje strategie přeplácení kandidátů? A jaký je rozdíl mezi českým a polským trhem? Robert Blazyca, managing director české pobočky personální agentury Devire, vám v rozhovoru přiblíží stav na pracovních trzích ve střední a východní Evropě.

  Robert Blazyca

  Jak se aktuálně vyvíjí pracovní trh ve střední a východní Evropě v době, kdy svět prochází nejrůznějšími změnami?

  Střední a východní Evropa zažila v posledních letech zásadní růst a rozvoj. A to se nepochybně odráží i na pracovním trhu. Objevily se tu nejmodernější technologie, které podnítily poptávku po talentech, především se speciálními dovednostmi.

  Ať už jde o analýzu dat, kódování, nebo umělou inteligenci – ve střední a východní Evropě jsou v hledáčku profesionálové právě s těmito pokročilými dovednostmi. Tento trend jasně ukazuje odhodlání regionu střední a východní Evropy přijmout digitální věk a využít sílu technologických inovací.

  Avšak i přes celkově relativně nízkou míru nezaměstnanosti může být hledání kandidátů s novými dovednostmi pro mnohé země extrémně náročné. Firmy totiž bojují o omezený okruh talentů. Tím vzniká potenciální tlak na růst mezd, což může vést k mzdové inflaci a eskalaci mzdových nákladů společností. 

  Navíc legislativní změny v některých zemích soustavně utvářejí podobu pracovního trhu v každé zemi úplně jinak. Pro ilustraci, v České republice právě vešla v platnost novela zákoníku práce, která má podpořit adaptabilnější pracovní podmínky zaměstnanců. I když tato změna bude přínosná pro zaměstnance, pro některé společnosti by mohla v budoucnu zkomplikovat stránku nákladů.

  Když už mluvíme o výzvách s náborem, které konkrétní role se na českém trhu práce těžko hledají?

  Český trh práce se samozřejmě, stejně jako mnoho dalších v regionu, potýká s nedostatkem specializovaných talentů. V Česku narážíme zejména v oboru elektrotechniky. Jde o pozice, jako jsou projektoví manažeři nebo třeba elektrotechnici. Stejný příběh se týká IT sektoru – tady jde o seniorní vývojáře nebo architekty.

  S nízkou mírou nezaměstnanosti, jako je v České republice, například za měsíc září 3,6 %, je však zajímavé sledovat reakce firem. Většinou se odhodlávají k taktice nabízení vyšších mezd. A i když se takové přetahování zaměstnanců z konkurenčních společností zdá účinné, udržitelnost této strategie je vskutku sporná. Hrozí totiž, že v následujícím roce jiný konkurent nabídne zase kapánek atraktivnější mzdu a vám na stole přistane další odchod zaměstnance.

  Podle mého názoru se firmy musí více zaměřit na kultivaci prostředí, které podporuje angažovanost a oddanost zaměstnanců. Je důležité si uvědomit, že klíč k udržení talentů nemusí nutně záviset pouze na platových podmínkách.

  Jak se personální agentura Devire vypořádává s problémem nedostatku talentů?

  V Devire si uvědomujeme problém s nedostatkem kvalitních uchazečů, proto neustále aktivně vyhledáváme a spojujeme vysoce kvalifikované odborníky s našimi klienty. Díky rozsahu svého působení to můžeme dělat lokálně i mezinárodně. V dnešním světě totiž talent nemá hranice. A tak využíváme sílu naší rozsáhlé sítě a odborných znalostí v celém regionu střední a východní Evropy.

  Centrálu máme ve Varšavě a náš tým konzultantů funguje hladce po celé Evropě z kanceláří v Německu, Portugalsku a samozřejmě v České republice. Tato rozšířená přítomnost nám umožňuje identifikovat potenciální kandidáty prakticky kdekoli.

  Migrace je v posledních letech aktuálním tématem. Jak to ovlivňuje trh práce?

  Migrace pracovních sil v regionu střední a východní Evropy je dnes zcela přirozenou záležitostí. Skupina ŠKODA například nedávno oznámila, že plánuje mít do konce roku 2023 v Česku 300 zaměstnanců z Indonésie. Věřím, že tento fenomén posílí nejen firmy, ale i nás jako společnost.

  Nicméně v souvislosti s migrací se pro firmy stává zásadním klást zvýšený důraz na diverzitu. To vyžaduje zavedení osvědčených postupů, které usnadňují příchod cizinců do nových zemí.

  Diverzita a inkluzivita jsou na pracovišti stále důležitější. Jak vidíte, že firmy tyto obavy řeší?

  Velké společnosti v regionu střední a východní Evropy si uvědomují hodnotu rozmanitosti. Proto se firmy neustále uchylují ke krokům, které podporují inkluzivní pracovní prostředí. To zahrnuje implementaci politik k zajištění rovných příležitostí, podporu rozmanitosti v náborových procesech a vytváření podpůrného prostředí, kde se každý jedinec cítí oceňován a slyšen.

  A při rozhovorech s manažery pozorujeme opravdu pozoruhodnou míru otevřenosti. Některé společnosti dělají kroky navíc zaváděním specializovaných programů zaměřených na podporu diverzity a začlenění. Vezměme si například SAP – jednoho z předních IT zaměstnavatelů v České republice – který ve své pražské kanceláři zřídil multismyslovou relaxační místnost. Tato promyšlená iniciativa je navržena tak, aby zajistila příjemné prostředí pro autistické zaměstnance.

  Jaké jsou výrazné rozdíly při srovnání trhů práce ČR a Polska?

  Aktuálně vidím spíš podobnosti než rozdíly. Na obou trzích existují firmy, které buď zpomalily, nebo úplně zastavily nábor. Jiné zažívají růst nebo teprve vstupují do Česka či Polska a hledají k tomu nejrůznější specialisty. Z tohoto pohledu jsou tyto jevy v rámci sféry normálnosti.

  Při zkoumání míry nezaměstnanosti v obou zemích však vyvstávají pro zaměstnavatele podobné problémy. Ústředním bodem je, jak efektivně přilákat a udržet si zaměstnance.

  O Robertovi Blazycovi

  Robert Blazyca je managing director české pobočky personální agentury Devire. V posledních dvou letech Blazyca zastával pozici director international development pro Devire v Polsku. Vedl implementaci komplexních HR projektů se zaměřením na služby recruitment process outsourcing (RPO). Vedle toho poskytoval poradenskou podporu a tvorbu strategických HR plánů pro podniky vstupující na trhy střední a východní Evropy.