Deprecated: Required parameter $args follows optional parameter $depth in /home/hstxjbxrsa/domains/devire.cz/public_html/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/functions.php on line 518

Deprecated: Required parameter $output follows optional parameter $depth in /home/hstxjbxrsa/domains/devire.cz/public_html/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/functions.php on line 518
Zásady ochrany soukromí | personální agentura Devire
ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Společnost DEVIRE s.r.o., IČO: 07036493, se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292351, e-mailový kontakt: info@devire.cz (dále jen „DEVIRE s.r.o.“) přistupuje k zajištění soukromí svých klientů, kandidátů a návštěvníků našich webových stránek se zodpovědností a dbá o soukromí a ochranu osobních údajů zasílaných prostřednictvím našich webových stránek.

Přijímání a zpracování údajů

Společnost DEVIRE s.r.o. získává osobní údaje jak při poskytování svých služeb, tak v rámci zprostředkování zaměstnání, a to konkrétně ve formě vyhledávání zaměstnanců pro konkrétní pracovní pozici (recruitmentu). Tyto údaje zahrnují např. jméno, příjmení, adresu, státní občanství, e-mailovou adresu, údaje o dřívějších zaměstnáních a o vzdělání. Společnost DEVIRE s.r.o. tyto údaje získává a zpracovává za účelem poskytování jejích služeb a v rámci recruitmentu. Společnost DEVIRE s.r.o. také uchovává statistické údaje ke zhodnocení chování návštěvníků našich webových stránek, jedná se však o údaje, které neobsahují informace umožňující identifikaci konkrétního uživatele.

Osobní údaje

Společnost DEVIRE s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu, jaký je nezbytný ke splnění zákonných povinností, vyplývajících zejména z předpisů zajišťujících rovný přístup k pracovnímu trhu a právních předpisů týkajících se imigrace. Při zaslání svých osobních údajů naší společnosti prostřednictvím naší webové stránky Vás žádáme o souhlas s uchováním a zpracováním Vašich osobních údajů naší společností a s jejich předáním potenciálním zaměstnavatelům a klientům v rámci recruitmentu a zároveň Vás informujeme o Vašich právech v souvislosti s poskytnutím Vašich osobních údajů, včetně práva souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Předávání údajů

Společnost DEVIRE s.r.o. neposkytuje Vaše osobní údaje třetím osobám s výjimkou následujících případů:

  • pokud udělíte výslovný souhlas k předání Vašich osobních údajů konkrétnímu subjektu,
  • pokud hledáte práci u některého z klientů společnosti DEVIRE s.r.o. jakožto potenciálních zaměstnavatelů prostřednictvím naší společnosti a udělíte souhlas, abychom Vaše osobní údaje předávali potenciálním zaměstnavatelům,
  • pokud je to nezbytné, aby Vám společnost DEVIRE s.r.o. byla schopna poskytnout služby, které požadujete,
  • pokud to společnosti DEVIRE s.r.o. nařizují právní předpisy nebo rozhodnutí soudního orgánu nebo orgánu veřejné správy.

Ochrana údajů

Ochrana Vašich údajů je pro naši společnost velmi důležitá. K údajům, které společnost DEVIRE s.r.o. uchovává, mohou přistupovat pouze naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří údaje zpracovávají za účelem, za nímž jste nám údaje poskytli, zejména za účelem poskytování našich služeb a v rámci recruitmentu.

Cookies

Společnost DEVIRE s.r.o. Vás může požádat o souhlas s poskytnutím přístupu k souborům Cookies uloženým ve Vašem internetovém prohlížeči.

Může se stát, že Vás třetí osoby požádají o souhlas s poskytnutím přístupu k souborům Cookies uložených na základě Vaší návštěvy našich webových stránek. Naše společnost nemá o takových osobách žádné informace ani nemá přístup k údajům, které tyto třetí osoby takto získají. Doporučujeme proto vždy si důkladně přečíst informace ohledně zásad ochrany soukromí takových třetích osob, než souhlas s přístupem k souborům Cookies udělíte.

Změny zásad ochrany soukromí

Společnost DEVIRE s.r.o. může v budoucnu změnit podmínky zásad ochrany soukromí. Pokud by se taková změna týkala Vašich osobních údajů, kontaktujeme Vás e-mailem a příslušná informace bude rovněž uveřejněna na našich webových stránkách.

Výmaz údajů

Společnost DEVIRE s.r.o. si ponechá Vaše osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné, aby byl naplněn účel jejich uchování a zpracování. Po skončení konkrétního výběrového řízení nebo po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy jste nám udělili souhlas k uchování a zpracování osobních údajů, Vás kontaktujeme s dotazem, jestli si přejete odstranit své osobní údaje z naší databáze. Pokud nebudete souhlasit s dalším uchování údajů, tyto údaje budou vymazány nebo anonymizovány, ledaže povinnost uchovávat tyto údaje stanoví právní předpis nebo rozhodnutí soudu nebo orgánu veřejné správy.