• Jaké soft skills by měl mít váš IT specialista?
   

  Na poli IT se většinou sleduje silná technická stránka a zkušenosti. Soft skills bývají upozaděny jako nepotřebné. Přitom absence těchto dovedností může mít fatální dopad na váš úspěch. Jaké jsou tedy ty nejdůležitější soft skills, které by měl mít váš budoucí IT specialista?

  IT specialista pracující v open space kanceláří

  1. Komunikace: Hlavní klíč k úspěchu

  Každý tým stojí a padá na komunikaci a IT není výjimkou! Od IT expertů se očekává, že jasně specifikují problém, vysvětlí možnou příčinu a případně objasní jeho řešení. To všechno takovým způsobem, aby porozuměli i členové mimo technický tým.

  „Je zásadní, aby dílčí úkoly byly vždy jasně formulovány a aby je pochopil každý člen vašeho týmu. V opačném případě totiž hrozí zpoždění a ohrožení celého projektu. Proto už na prvním pohovoru velmi dobře pozorujte vyjadřovací schopnosti kandidáta,“ upozorňuje Michal Hanousek, vedoucí týmu IT PERM v personální agentuře Devire.

  2. Kooperace: Táhne za jeden provaz

  IT sektor neznamená hru na vlastním písečku, ba naopak velmi často se očekává spolupráce s ostatními kolegy nebo dalšími týmy. Jedině tak lze společné projekty úspěšně hnát dopředu.

  „V každém týmu se najde nějaký sólista. Pokud ale v projektu potřebujete opravdového týmového hráče, např. při práci na otevřeném zdrojovém kódu nebo společné dodávce, je dobré se na to zaměřit už při náboru a ověřit, jestli v tomto kandidát splňuje představy,“ vysvětluje Eva Zelinková, ředitelka divize IT PERM a IT Contracting v personální agentuře Devire.

  3. Ochota učit se nové věci: IT specialista musí jít s dobou

  IT svět se nezastaví! Žene se neustále kupředu. Vznikají nové programovací jazyky a vymýšlejí se modernější technologie i produkty. Váš IT expert musí být inovacím otevřen a musí s nimi umět pracovat.  

  „Při pohovoru je dobré si zmapovat, jaký má kandidát zájem o inovace. Zda je ochoten přizpůsobit se novým postupům a metodám. Vyhnete se pak v praxi diskuzím typu ‚Vždycky jsem byl zvyklý dělat to takhle,“ doporučuje Michal Hanousek.  

  4. Sebereflexe: Dokáže přiznat chybu

  Když si IT specialista umí nastavit zrcadlo a objektivně zhodnotit svou práci, jste hned na dobré cestě k úspěchu. Horší je, pokud dotyčný tuto dovednost postrádá. Pak se často řídíte do záhuby. 

  „Při tvorbě produktů nebo navrhování systémů pochopitelně dochází k různým přešlapům. Nebude-li váš IT specialista schopen vzít je na vlastní triko, a místo toho bude ukazovat prstem jinam, věřte, že spolupráce nebude jednoduchá,“ uzavírá Eva Zelinková