V lednu podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,1 %, Úřad práce k 31. 01. 2020 evidoval 230 022 uchazečů o zaměstnání. Vzrostl počet volných pracovních míst na 341 391. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,1 % a žen na 3,0 %.

K nárůstu došlo především ukončování sezonních prací koncem roku a smluv na dobu určitou. „Nezaměstnanost v tomto období roste vždy pravidelně. Letos roste méně oproti roku 2019 což je způsobeno mírnou zimou a řada prací stále probíhá,“ říká Petr Vidmar, country manager personálně-poradenské společnosti Devire.

„Letos se očekává mírné zpomalení ekonomiky, které se bude odvíjet především od dalšího vývoje v zahraničí. Neočekáváme však dramatické zvýšení průměrné nezaměstnanosti oproti roku 2019. Vše zatím nasvědčuje, že nezaměstnanost se drží svého trendu. Situaci na trhu práce by mohl zvrátit nepříznivý vývoj průmyslu,“ dodává Petr Vidmar ze společnosti Devire.

K 31. 01. 2020 bylo evidováno 9 467 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesle ve srovnání s předchozím měsícem o 262 osob.

Na jedno volné místo v Česku připadalo ke konci ledna v průměru 0,7 uchazeče. Nejvyšší přetlak na pracovním trhu je na Karvinsku, kde připadá v průměru 5,9 uchazeče na místo, Jeseník (3,7), Sokolov (3,5), Děčín (3,0), Znojmo (2,9).

 

Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech:

1.  Praha-východ (1,2 %)

2.  Praha-západ a Rychnov na Kněžnou (oba 1,5 %)

3.  Pelhřimov (1,6 %)

4. Benešov a Mladá Boleslav (oba 1,7 %)

 

Nejvyšší podíl nezaměstnanosti vykázaly ke konci měsíce ledna 2020 okresy:

1.  Karviná (6,9 %)

2.  Bruntál (6,0 %)

3.  Znojmo (5,9 %)

4.  Jeseník (5,5 %)

5.  Chomutov a Ostrava-město (oba 5,3 %)

 

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech v ČR, největší v okresech – Jindřichův Hradec (o 22,7 %), Písek (o 20,1 %), Český Krumlov (o 16,6 %), Strakonice (o 15,9 %), Znojmo (o 14,5 %), Chrudim (o 14,3 %), Prostějov (o 13,9 %), Cheb (o 13,6 %) a Tábor (o 12,7 %).

Z posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v prosinci 2019 v ČR 1,9 %, v EU28 6,2 %Sezóně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,0 % a v EU28 6,2%.

 

 

Podíl nezaměstnaných v jednotlivých krajích v ČR (v procentech):
Prosinec 2019 Leden 2020

Praha

1,9 1,9
Středočeský kraj

2,4

2,6

Jihočeský kraj

2,3

2,7

Plzeňský kraj

2,3

2,6

Karlovarský kraj

2,7

3,0

Ústecký kraj

3,9

4,3

Liberecká kraj

2,9

3,1

Královehradecký kraj

2,4

2,6

Pardubický kraj

2,2

2,2

Kraj Vysočina

2,7

2,9

Olomoucký kraj

2,9

3,2

Jihomoravský kraj

3,5

3,7

Zlínský kraj

2,4

2,6

Moravskoslezský kraj

4,4

4,6

ČR celkem 2,9

3,1