Ve spolupráci s firmou SHL jsme připravili pro naše klienty online workshopu na téma:

 

„Základy hloubkového pohovoru pro online prostředí“

(Praktický interaktivní online workshop)

 

Události posledních dní a týdnů s sebou přinesly mnohé změny, které se intenzivně dotýkají i oblasti náboru. Naprostá většina pohovorů se přenesla do on-line prostředí, což s sebou přináší nové výzvy. Techniky pro navázání kontaktu s kandidátem, získání relevantních informací a celkové „čtení kandidáte“, které jsme byli zvyklí používat v pohovoru jeden na jednoho, najednou nefungují tak dobře anebo dokonce vůbec.

 

Z toho důvodu SHL (https://www.shl.com/en/) nabízí online workshop určený recruiterům, kteří si chtějí osvěžit anebo prohloubit své dovednosti v online pohovorování, tak i pro liniové manažery, kteří s online pohovorováním nemají tolik zkušeností. Cílem tohoto workshopu je předat konkrétní praktické návody na online pohovory tak, abyste i touto formou pohovoru byli schopni o kandidátech zjistit maximum.

 

Za pomoci platformy Zoom anebo Teams (dle preference klienta) se budeme živě věnovat těmto tématům:

 

·       V čem spočívají největší rozdíly online pohovorů?

·       Jak navázat s kandidátem kontakt a vytvořit bezpečně prostředí pro sdílení?

·       Jakým se ptát tak, abychom získali co nejvíce relevantních informací?

·       Které konkrétní otázky fungují nejlépe?

·       Co je to behaviorální pohovor?

·       Jak si být jistý tím, že se kandidát nijak nestylizuje, že na nás nic „nehraje“?

 

Účastníci si na vlastní kůži si vyzkouší tvorbu a kladení funkčních otázek, čtení kandidáta i zamezování vytváření mylného dojmu (tzv. impression management).

 

Workshop povedou za SHL:  Barbora Riedl Černíková a Jana Kroupová.

 

Pro více informací kontaktujte Petr Vidmar: pvidmar@devire.cz
nebo Barbora Riedl Černíková: barbora.riedl@cz-shl.cz

Chcete vědět více?

Více informací o webináři