Ideální dobou pro vánoční večírek je poslední pracovní týden před Vánoci. Kapacity restaurací, heren a dalších podobných zařízení jsou však omezené, a proto firmy své pracovníky zvou na společná setkání už od začátku prosince a někdy je naopak přesouvají až na první týdny v lednu. Důležitá je také příprava programu. Lepší je nikoho nenutit například ke společným hrám, dobrý program se pozná podle toho, že ho účastníci večírku přijmou za svůj a opravdu si ho užijí.

 

Klasikou bývá vánoční večírek spojený s bowlingem. „Stále častěji však přicházejí ke slovu moderní formy zábavy, jako jsou laser game, virtuální realita, únikové hry nebo například letecký simulátor,“ říká Petr Vidmar, country manager personálně-poradenské společnosti Devire. Hodně záleží na velikosti firmy a její struktuře. U progresivních startupových společností se mohou zaměstnanci těšit na jiný typ večírku než v usedlejší bance či úřadu.

 

Mezi zaměstnanci bývají populární také výjezdy mimo sídlo firmy, například do horského hotelu. Tam je možné vánoční večírek spojit s outdoorovými aktivitami. Nevýhodou je časová náročnost akcí na vzdálených místech. Stále častěji se objevují tematické vánoční večírky – probíhají například v námořní stylu, čemuž odpovídá oblečení a program celého večera. Včetně pokrmů a nápojů. Jindy se večírek věnuje odbornému vaření kávy nebo exotických jídel.

 

Některé firmy využijí firemní party s rekapitulací proběhlého roku a představují novinky na nadcházejících 12 měsíců. Večírek bývá také dobrou příležitostí k udělením cen pro nejlepší pracovníky a k vyhlášení vítězů různých interních soutěží. Jindy firmy preferují uvolněnou atmosféru a pracovní věci vůbec neřeší.

 

Jak by se měli připravit účastníci večírku? Za prvé si je dobré udělat jasno o volbě oblečení. To bývá uvedeno na pozvánce. Během večera je vhodné vyhýbat se větším sporům. „Na vánočním večírku není dobré řešit s kolegy a spolupracovníky věci, které nás dlouhodobě trápí nebo vyvolávat další,“ radí Petr Vidmar. Pozor se vyplatí dávat na hladinu alkoholu. Prvním znamením, že ho bylo až moc, může být odkládání saka či rozepínání košile. Vyloženě trapné bývají nabídky tykání ze strany podřízených svým nadřízeným.

 

Firmy také často váhají, zda rozdělovat na vánočním setkání dárky. Malá pozornost pro zaměstnance je vyjádřením poděkování za jejich celoroční práci. Ale chtít po pracovnících, aby sami nějaké dárky přinášeli, to už tak samozřejmé není. Hodně záleží na tom, jaká atmosféra v kolektivu panuje. Někde je vnímáno pozitivně, když se dopředu vylosují dvojice, které se na večírku vzájemně obdarují.

 

„Soutěže a zábava jsou hodně individuální záležitostí. Organizátor, kterým je většinou personální oddělení, by měl mít dostatek pochopení pro svůj tým, aby nedocházelo k nekomfortním situacím. Nejhorší je, když je někdo nucen do aktivit, které jsou mu protivné. Proto by měla existovat možnost neúčastnit se obdarování, her či jiných aktivit,“ uzavírá Petr Vidmar ze společnosti Devire.