Poslední dva roky, kdy firmy i zaměstnanci čelí řadě výzev spojených s pandemií, přinesli zejména posun v efektivním využívání technologií a adaptaci na online prostředí v oblastech, které bývaly téměř nedotčené. Z Devire průzkumu mezi firmami z oblasti SSC vyplynulo, že jednou z velkých výzev, kterým tyto firmy čelí je Remote Onboarding.

Řada zaměstnanců, kteří v minulém roce nastupovali do nové práce, se rovnou musela adaptovat na 100% online prostředí. Firmy se v poměrně krátké době museli adaptovat a najít cesty, jak tyto nováčky zapojit a naučit vše, co potřebují. Nejmenším problémem byla online komunikace v rámci jednotlivců i týmů, protože za poslední roky se trh s firemními komunikačními platformami i jejich používání ve firmách velice dobře etabloval.

Ne všechny firmy byly ovšem vybaveny z hlediska hardware či security pro přesun zaměstnanců na home office. Zároveň situace nebyla jednoduchá pro školitele, kteří byli zvyklí do té doby fungovat na osobní bázi. Musela se změnit řada materiálů, školicích procesů či najít cesty pro využití školicích online nástrojů. Všechny tyto překážky museli navíc firmy odstranit najednou v poměrně krátkém čase.

Firmy navíc potřebují, aby se kandidáti zapracovali co nejdříve a stali se plnohodnotnými členy týmu. V této fázi je důležité také zapojení nováčků a nastavení se na stejnou vlnu – navnímat hodnoty a kulturu firmy, sžít se jak se svým nejbližším týmem, tak i s řadou dalších spolupracovníků a naučit se v krátké době maximální množství informací potřebných pro jejich práci. A právě tato důležitá fáze je to, kde jsou v současné době velké rezervy a hrozby ztráty těchto nováčků v online či hybrid prostředí.

Přečtěte si více, jaké největší překážky vidí kandidáti, co je nejčastější důvod odchodu během krátké doby po nástupu nebo jaké jsou výhody a nevýhody Remote Onboardingu. Celý report si stáhněte zde.