Prázdninová doba je dobou dobíjení baterií a odpočinku od každodenního stresu. Dbát na work-life balance je však velká výzva. Někteří z nás se rádi odpojí od “on-line života”. Ostatní si nedokážou představit být off-line ani na chvíli. Rozhodli jsme se tedy zeptat Čechů na to, jak a kde tráví dovolenou a zda jsou během prázdninových dovolených připojeni k síti.

Z průzkumu vyplývá, že povědomí Čechů o work-life balance stoupá, i když 44 % lidí přiznává, že pracovali během dovolené, 75 % také uvádí, že během nejbližšího odpočinku nehodlá vykonávat pracovní povinnosti, 15 % dotázaných hledá místo se stabilním internetem, zatímco zcela off-line bude jen 14 % Čechů.

Kam budete cestovat v roce 2020?

Metodika průzkumu
Studie “on-line nebo off-line? Jak Češi tráví dovolenou?“ byla provedena metodou
CAWI v červenci 2020. Odpovědělo 208 respondentů: 15 % z nich tvořili mladší odborníci, 45 % jsou specialisté, 32 % manažeři, 10 % představuje vedoucí pracovníky, zbylých 5 % pak studenty, uchazeče o práci.