V těchto dnech jistě přemýšlíte, jak zvládat běžný každodenní život a současně dodržet opatření, která ochrání Vás i Vaše blízké.

Chtěli bychom Vám maximálně usnadnit všechny situace, a proto jsem pro Vás připravili odpovědi na otázky, které Vás momentálně napadají.

 

Když jsem v karanténě, na jakou náhradu mám nárok?

Zaměstnanci byla nařízena karanténa, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. O zmíněné překážce v práci je zaměstnanec povinen zaměstnavatele uvědomit bez odkladů a překážku v práci mu prokázat. Zaměstnanec má právo na náhradu mzdy od zaměstnavatele ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku po dobu prvních 14 kalendářních dní, a pokud se zaměstnanec nevrátí do práce, pak má od 15. dne nárok na nemocenské (§ 192 zákoníku práce).

Firma je uzavřená kvůli mimořádným opatřením, na jakou náhradu mám nárok?

Pokud dojde k uzavření provozovny zaměstnavatel na základě mimořádných opatření vlády nebo z jeho vlastního rozhodnutí, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).

Zaměstnavatel nemůže zajistit chod podniku kvůli prostoji, na jakou náhradu mám nárok?
Pokud zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci z důvodu prostoje, např. výpadek dodávky surovin, pohonné síly nebo podobné provozní příčiny, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku [§ 207 písm. a) zákoníku práce].

Zaměstnavatel nemá práci, protože nejsou zakázky, na jakou náhradu mám nárok?

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby, tj. z důvodu omezení odbytu výrobků nebo omezení poptávky po službách, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, je-li uzavřena dohoda s odborovou organizací.

Může mi zaměstnavatel nařídit dovolenou „ze dne na den“?

Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené; obecně platí, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce). Bez dohody se zaměstnancem mu nemůže zaměstnavatel určit dovolenou „ze dne na den“.

Může mi zaměstnavatel nařídit práci z domova?

Platí, že na práci z domova, respektive na práci vykonávanou mimo pracoviště zaměstnavatele, kam dle zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, tzv. home office spadá, se musí zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout. V ideálních podmínkách by bylo dobré mít toto ujednání zohledněno v pracovní smlouvě, ale pokud bude toto obsaženo v jiné písemné dohodě týkající se daného pracovněprávního vztahu, tak i to bude samozřejmě dostačující. Zaměstnavatel tedy není, dle zákoníku práce, oprávněn zaměstnanci, pokud s ním zaměstnanec nesouhlasí, home office jednostranně nařídit.

 Je možné pracovat z domova, když jsem v karanténě?

Zaměstnanci nelze práci z domova jednostranně nařídit, neboť se zaměstnavatel na tom musí vždy dohodnout se zaměstnanec. Práce z domova tzv. home office je možná čerpat i při nařízené karanténě. Zaměstnanci v tomto případě přísluší mzda, nikoli náhrada mzdy nebo nemocenské poskytované při karanténě.

Uzavřeli školy a musím se starat o děti, mám nárok na ošetřovné?

Mimořádný zákon, který schválila vláda a Parlament ČR, přísluší ošetřovné při péči o děti mladších 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni lehké závislosti. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné. Tiskopis je možné získat online na stránkách https://www.mpsv.cz/-/tiskopis-zadosti-o-osetrovne-ziskaji-rodice-i-on-line. Pro výplatu dávky si rodič formulář vytiskne, vyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem.

Zaměstnavatel následně žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení. Ošetřovné lze čerpat mimořádně po celou dobu trvání mimořádné opatření při epidemii.

Chcete vědět výší ošetřovného? Kalkulačka pro výpočet výši ošetřovného naleznete:

1) https://www.penize.cz/kalkulacky/osetrovne

2) https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/osetrovne/

 

Může mi ve zkušební době zaměstnavatel dát výpověď během prvních 14 dnů nemoci, nebo když jsem v karanténě?

Zaměstnavatel nesmí ukončit pracovní poměr ve zkušební době v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (§ 66 zákoníku práce).

Může mi zaměstnavatel nařídit neplacené volno?

Zaměstnavatel nemůže nařídit neplacené volno, lze jej poskytnout jen na žádost zaměstnance.

Mohu od zaměstnavatele dostat výpověď kvůli koronaviru?
Zaměstnavatel vám nemůže dát výpověď kvůli koronaviru. Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci pouze z důvodů vyjmenovaných v § 52 zákoníku práce.

Může mi zaměstnavatel snížit mzdu?

Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci snížit sjednanou mzdu. Pokud je však mzda zaměstnance určena mzdovým výměrem, je snížení možné, ale důvod musí spočívat ve vykonávané práci. Ke změně výše mzdy nemůže dojít zpětně.

 

Všechny změny můžete sledovat na stránkách: https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru nebo na https://www.cssz.cz/web/cz.

 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit a rádi Vám poradíme.