Společnost Devire rozšiřuje svou nabídku služeb v oblasti dodávání IT expertů. Nově nabídne také outsourcing IT odborníků, takzvaný IT Contracting, který se zaměřuje na dodávání freelancerů a IT řešení.

IT Contracting je nová flexibilní forma spolupráce zaměřená na dodání externích IT kapacit a komplexních IT řešení. Flexibilní proto, že poskytuje rychlé a efektivní řešení z hlediska náboru, které klientovi umožňuje najmout daného IT odborníka prakticky ihned a pouze po dobu nezbytně nutnou tzn. po dobu trvání projektu či dílčího úkolu, přičemž jsme schopni pokrýt veškeré IT role – od testerských, přes vývojářské až po projektové manažery a odborné konzultanty.

Tato služba je vhodná jak pro start-upové společnosti, tak velké korporace, které potřebují své IT oddělení posouvat dopředu a nechtějí se nechat brzdit nedostatkem interních lidí nebo chybějícím know-how z hlediska technologií či implementace. Mezi hlavní výhody této služby patří především rychlé vykrytí náborové potřeby, flexibilita, zajištění chybějící odbornosti a snížení nákladů na interního zaměstnance, včetně nákladů na vyhledání kandidáta.

“Český trh se i nadále potýká s rostoucím nedostatkem IT specialistů. I proto je pro interní HR stále těžší a těžší tyto role obsazovat. Pro IT oddělení, které se ale potřebuje neustále rozvíjet může mít taková situace fatální dopad. Pro tyto případy je pak služba IT Contracting ideálním řešením” říká Eva Zelinková Manažerka divize IT Contracting.

Pokud se chcete dozvědět více podrobností o službě IT Contracting a jejích benefitech, přečtěte si více na stránkách Devire.