Společnosti stále častěji používají tzv. Behaviorální / Kompetenční pohovory, ve kterých testují, jak uchazeč jedná, uvažuje, jak pracuje s informacemi a zkušenostmi, které v životě získá. Výhodou těchto pohovorů je možnost, nahlédnout „za oponu“ a dobře mířenými otázkami zjistit, co uchazeč opravdu umí a co jen předstírá.

A co je vlastně STAR? Jedná se o počáteční písmena anglických slov.

  • SITUACE (Situation) – popis konkrétní situace
  • ÚKOL (Task)  – popis konkrétní úkolu
  • AKCE (Action)  – konkrétní činnost/i , které byly učiněny
  • VÝSLEDEK (Result) – konkrétní pracovní výsledky, ke kterým činnost vedla

Chcete-li být „hvězdou“ (STAR), připravte se na STAR otázky. Tazatel tak postupně zjišťuje, co kandidát v minulosti dělal, jak reagoval v konkrétních situacích, jaké nástroje hledal nebo použil apod. Na jednotlivých příkladech má možnost vidět, kde a v jakém týmu uchazeč pracoval. Na konkrétních situacích má možnost posoudit, jak se kandidát v té které situaci choval, jak ji řešil a s jakým výsledkem.

Dotazujeme se tedy na konkrétní situace – např.

  • “Došlo mezi Vámi a Vašimi kolegy někdy k rozepři?”
  • “Co bylo důvodem?”
  • “Jak jste reagoval?”
  • “Jak jste to nakonec vyřešil?”
  • “Udělal byste příště něco jinak?”

Nejdůležitější věcí je nemluvit všeobecně, vždy mluvte o přesných příkladech a o sobě (ne o týmu, firmě,…) a ujistěte se, že výsledek je pozitivní.

Příklad

„Můžete mi povědět o době, kdy jste se musel vypořádat s mimořádně náročným klientem?“

Situace:

„Pracoval jsem na projektu…. Byli jsme posláni na přezkoumání vnitřní kontroly a procedur a našel jsem několik chyb a nesrovnalostí.“

Úkol:

„Klient, se kterým jsme spolupracovali, si procedury nastavil sám a byl velmi náročný zákazník. Odporoval mi skoro ve všem, co jsem našel a prezentoval jsem mu to. Věděl jsem, že musím najít cestu, jak s ním pracovat nebo přijdeme o klienta.“

Akce:

„Sešel jsem se s ním několikrát a vysvětloval mu, že je risk nechat tyto procedury ve společnosti a ujistil se, že některé procedury přepíše. Řekl jsem mu, že nechci jít za ředitelem s těmito poznatky a potřebuji jeho pomoc k tomu dát věci do pořádku.“

Výsledek:

„Změnil celý svůj přístup a stal se velmi ochotným. Pracoval dlouhé hodiny a na konci celého projektu bylo nové nastavení plně vyhovující. Dostal pochvalu od svého šéfa a byl velmi vděčný za mé služby. Také mě doporučil svému příteli v další společnosti a jako výsledek teď pracuji také s touto společností X.“