Momentálně je těžké predikovat, jaký globální dopad na hospodářství a nábor zaměstnanců bude mít současná pandemie Covid-19, která dočasně ochromila celosvětovou ekonomiku. Pokud se podíváme na důsledky celosvětového ekonomického ochlazení z předchozích let, zjistíme, že nábor zaměstnanců bude pokračovat, stejně jako nezbytnost udržet klíčové lidi ve firmách.

V nastávající situaci je pro všechny firmy hlavním tématem úspora financí. Na druhou stranu není cestou seškrtat všechny náklady související s lidskými zdroji jako čistou nákladovou položkou. Správně nastavená personální politika přímo ovlivňuje ziskovost, efektivitu a působení firem na trhu. Očekávaný celosvětový hospodářský útlum bude nutit firmy k šetření a v mnoha z nich budou škrty právě u benefitů. Když se podíváme na krizi z roku 2008, kdy až dvě třetiny firem v Česku benefity rušily úplně, jiné změnily systém výhod.

Zaměstnanecké benefity se v posledních letech staly oblíbeným nástrojem, jak přilákat nebo udržet zaměstnance. Stravenky, ovoce v kanceláři, týden dovolené navíc, příspěvky na dopravu nebo dovolenou, třináctý plat, školení, jazykové kurzy a další dnes poskytuje mnoho firem.

Společnost Devire na konci roku 2019 provedla průzkum mezi kandidáty na trhu, ve kterém zjišťovala jejich motivaci ve vztahu k zaměstnavateli. Součástí průzkum byl i blok otázek ohledně benefitů. Odpovědi na otázky v průzkumu mohou pomoci společnostem zaměřit se na benefity, které pomohou udržet, případně přilákat klíčové zaměstnance, nezbytné pro udržení a rozvoj firem. Mezi nejoblíbenější benefity tradičně patří stravenky, dovolená nad rámec čtyř týdnů, pružná pracovní doba a jazykové kurzy. Zde se zaměřujeme na další benefity, které se objevují mezi oblíbenými.

 

 

Jaké benefity jsou pro Vás důležité?

 

Zaměstnanci, z jakých oblastí považují dané benefity za důležité:

 

Služební vůz pro soukromé účely:

Vzdělávaní

Příspěvek na sport a relaxaci

Benefity jsou dnes považovány ze strany zaměstnanců za důležitou část odměny a jejich zrušení bez předchozí analýzy může ve firmě napáchat škody. Proto změna schématu systému benefitů může být jednou z variant, jak si udržet zaměstnance, a cestou k přilákaní nových zaměstnanců.

Jedním z řešení je daňová optimalizace, proto je možné některé benefity zahrnout do nákladů firmy a snížit tak základ daně. Patří sem třeba stravenky, jazykové kurzy a další vzdělávaní. Do druhé skupiny (tzv. daňově přijatelné) patří benefity jako služební vůz pro soukromé účely nebo poskytování půjček, což může být v současné situaci zajímavý benefit pro zaměstnance.

 (Průzkum byl proveden metodou CAWI v listopad 2019 na základě 1200 respondentů. Do studie byli zařazeni kandidáti, kteří byli v procesu náboru u společnosti Devire)