V létě skončili střední nebo vysokou školu a nyní nastupují do svého prvního zaměstnání. Co poradit absolventům, aby byl jejich vstup do pracovní kariéry úspěšný?

1) Nehrát si na mistra světa. Nováčci ve firmě přicházející bez pracovních zkušeností by měli být aktivní a neměli by se bát otázek. Aby poznali chod firmy a seznámili se s kolegy. Na druhou stranu je vhodné umět naslouchat, a především se netvářit jako ten, co všechno zná a ví.

2) S tykáním nespěchat. Není dobré přijít a hned všem nabízet tykání. Podle společenských konvencí nabízí tykání starší mladšímu, nadřízený podřízenému a žena muži. Mladý pracovník by se měl nejdříve na své pozici zabydlet a tykání nabízet až po nějaké době. Existují i výjimky. Například start-upy plné mladých lidí vykání ani neznají.

3) Nemít oči jen pro mobil. Mladá generace tráví s mobilním telefonem v ruce hodně času. Na hry, sociální sítě a jinou zábavu však není v práci místo. Pokud bude zaměstnance trávit půlku pracovní doby „na mobilu“, projeví se to tím, že odvede méně práce, než se od něj očekává. Především starší generace může být na dlouhé koukání do mobilu u mladších členů kolektivu tak trochu alergická.

4) Jak na přesčasy. Tady záleží na domluvě při pohovoru. „Pokud zaměstnanec souhlasil s tím, že uvedená pozice je spojená s prací nad běžnou pracovní dobu, pak musí být na delší pobyty v kanceláři nebo na služebních cestách připraven,“ říká Tomáš Surka, managing partner v personálně-poradenské společnosti Devire.

5) Co se složitým úkolem. Pokud to nadřízený neudělá, je vhodné, když ho mladý pracovník požádá, aby mu určil kolegu-mentora. Na něj se může obracet, když si nebude vědět s něčím rady. „Určitě je lepší s problémem za někým jít než ho nechat takzvaně vyhnít,“ radí Tomáš Surka.

6) Neúspěchy mohou přijít. Zaměstnavatel musí počítat s tím, že absolventi v práci nezvládnou vše na sto procent. Na neúspěchy by se měli připravit i samotní pracovníci. K dílčím zaškobrtnutím se vyplatí postavit čelem, uznat chybu a postarat se o nápravu.

7) Zapadnout mezi kolegy. Od začátku si je dobré všímat, kdo má v pracovním kolektivu, jakou roli. Zkušenějšího kolegy se vyplatí zeptat, jak tým funguje. Účastněte se společných mimopracovních akcí, abyste spolupracovníky poznali i jinak než na pracovišti.

8) Zkušební doba. Zkušební doba představuje pro zaměstnance i zaměstnavatele testovací období. Pracovník očekává, že zaměstnavatel dodrží uzavřenou dohodu. A nadřízení si od nováčků slibují, že budou aktivní, chtějí se učit a vynasnaží se co nejrychleji svěřenou agendu zvládnout.

9) Utéct, nebo zůstat? Tříměsíční zkušební dobu se většinou vyplatí udržet i v případě, kdy zaměstnanec brzy po nástupu získá pocit, že se spletl a pro práci se nehodí. Nebo že ho vyloženě nebaví. Během čtvrt roku se totiž pohled na první práci může změnit.

10) Teď je práce hodně, to se však může změnit. Nynější absolventi začínají svou kariéru ve chvíli, kdy je ve firmách po lidech velká sháňka. To ale nebude platit napořád. Proto si není vhodné vybudovat pověst fluktuanta, který často střídá zaměstnavatele.